Sagsbehandling med xRM·360

Bevica // Vanførefonden

NAVNET BEVICA ER DANNET AF ORDENE BEVÆGELSE, VIDEN OG CARE
Med afsæt i grundlæggeren, pastor Hans Knudsens filantropiske indsats og intentioner, vil Bevica bestræbe sig på fortsat at gøre en forskel for mennesker med bevægelseshandicap gennem samarbejde med andre og med afsæt i aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.
Bevica består af Bevica Fonden, Bevica Legater og Bevica Innovation A/S.
Case: Sagsbehandling af fondsansøgninger er digitaliseret med succes hos blandt andre Bevica- og Vanførefonden, hvor arbejdet tidligere bestod af meget manuelt arbejde (behandling af ankommende skemaer, lægeerklæringer m.m).

I forbindelse med sagsbehandlingen var der typisk meget kommunikation mellem ansøger og sekretariat, og efterfølgende blev alle godkendte ansøgninger præsenteret for bestyrelserne.

Med digitaliseringen er vores standard SharePoint baserede sagsbehandlings løsning (xRM·360) benyttet. Den er tilrettet de specifikke behov. Behovene var blandt andet en selvbetjeningsside, hvor ansøgere & administration kunne:

  • oprette en profil,
  • udfylde relevant ansøgningsform og
  • have mulighed for digital bestyrelsesgodkendelse af en behandlet sag.